Nevezetesség / Látványosság
Szabadság szobor

Szabadság szobor

A Gellért-hegyi Szabadság-szobor Budapest egyik jelképe, felemelt kezében pálmafaágat tartó nőalak, Kisfaludi Strobl Zsigmond 1947-ben elkészült alkotása. Az eredeti, több kisebb szobrot is magába foglaló kompozíció hivatalos elnevezése…
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Vas megye délnyugati sarkában találjuk ezt az erdőkkel, ligetekkel szabdalt gyönyörű tájat, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat telepítettek. Innen a táj neve: Őrség. Az Őrség hazánk…
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Az országban elsők között nyilvánították védetté a Dél-Tiszántúl legkiemelkedőbb természeti értékeit – például az erdélyi héricset, a túzokot, vagy a védett területek közül…
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

1975-ben az ország második nemzeti parkjaként alakult a Duna-Tisza közén. Az alapításkor 6 nemzeti parki terület mára kilenc egységből áll. Kiterjedése 50523 hektár. A Kiskunsági Nemzeti Park célja a Duna-Tisza köze jellegzetes…
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

A Fertő-Hanság Nemzeti Park teljes területe 23 731 ha, amelynek Fertő táji része – 1977-től tájvédelmi körzet, 1979-től az UNESCO Bioszféra Rezervátum hálózatának tagja, 1989 óta pedig mint jelentős vizes élőhely, az ún.…
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Hazánk sorrendben kilencedikként megalapított nemzeti parkja talán az egyik legváltozatosabb valamennyi között. Egyedülálló sokszínűségében négy tájegységünk, a Pilis–Visegrádi-hegység, a Börzsöny hegység, az Ipoly-völgy, valamint az Alföld Duna menti darabkája ötvöződik harmonikus egységgé. A nemzeti…
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

A Duna-Dráva Nemzeti Park a két névadó folyó mentén, közel 50.000 hektár területen húzódik. A folyókat övező tájak képét a víz munkája alakította ki. Az ártéri területeken rendkívül…
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

A Bükk hegység belső területeit 1977. január 1-én nyilvánították nemzeti parkká. A Bükki Nemzeti Park a hegységnek központi, nagyrészt erdős területét foglalja magába. A Bükk hazánk átlagmagasságát…
Fogadalmi templom

Fogadalmi templom

Fogadalmi templom A tér legmeghatározóbb épülete a Fogadalmi templom. Alapkövét 1926-ban helyezte el Zichy Gyula kalocsai érsek, a mohácsi csata 400. évfordulójának emlékére. A bizánci stílusú templomot Árkay…
Csatatéri Emlékkápolna

Csatatéri Emlékkápolna

A Csatatéri emlékkápolna egy klasszicista stílusú kápolna a mohácsi katolikus temetőben, melyet 1816-ban építettek a mohácsi csatában elesettek emlékére. A kápolna építését Makay György mohácsi plébános alapítványa ihlette, aki 1784-ben halt meg és végrendeletében meghagyta, hogy „saját tulajdonát…
Mohácsi Történelmi Emlékhely

Mohácsi Történelmi Emlékhely

1526 augusztus 29-én Mohács határában vívtak sorsdöntő csatát a magyar seregek Szulejmán szultán török hadaival. Mindössze másfél óra leforgása alatt tizennégyezer katonánk esett el, a középkori Magyarország…
Szent Miklós Vízi- és Taposómalom

Szent Miklós Vízi- és Taposómalom

XIV. századi eredetű, működő vízimalom. A malomban több kipróbálható eszközön keresztül meg lehet ismerni az elmúlt 8.000 év őrléstörténetét. A malom különlegessége Európa egyetlen ismert, emberi erővel működő taposómalom gépezete, melyet a látogatók kipróbálhatnak. Belépő: 500 Ft Diákoknak:…
Csörgőalma Gyümölcsöskert

Csörgőalma Gyümölcsöskert

Csörgőalma Gyümölcsöskertünkben azokat a régi, helyi, őrségi, vendvidéki, hetési – szerencsére még meglévő – gyümölcsfajtákat mutatjuk be, amelyek permetezés, vegyszerezés nélkül is szépen teremnek,…
Bihari Madárvárta

Bihari Madárvárta

Az épület a Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterületén, Biharugra település központjától 3 kilométerre található. A településre beérve burkolt út vezet a Madárvártáig. A…
Pálfája Oktatóközpont

Pálfája Oktatóközpont

Nagykőrös kirándulóerdeje, a Pálfája-erdő nevét az itt álló hatalmas tölgymatuzsálemről kapta. Az idős kocsányos tölgy lett a névadója a LIFE program keretében felújított oktatóközpontnak és a körülötte…
Dinnyési-fertő

Dinnyési-fertő

A Dinnyési-fertő nem is olyan régen még a Velencei-tó szerves része volt, ma is jóformán csak a balatoni vasútvonal és az országút választja el a tó délnyugati részeitől. Védett, biztonságos vizein, nádasaiban…
Szentborbási Oktatóközpont

Szentborbási Oktatóközpont

Szentborbás község Felsőszentmárton felé eső végén egy rövid bekötőúton haladva a Dráva töltése mögött érhetjük el a Duna-Dráva Nemzeti Park Szentborbási Oktatási Központját. A Központ…
Szársomlyó

Szársomlyó

A Villányi-hegység legmagasabb tömbje a Szársomlyó. Az éles kelet-nyugat irányú gerinc sajátos és igen eltérő mikroklimatikus viszonyokat hoz létre a déli és északi oldalon, szubmediterrán klímájú területén…
Nagyharsányi Szoborpark

Nagyharsányi Szoborpark

A Nagyharsányi Szoborpark története 1967-ig nyúlik vissza. Ekkor tartották fiatal pécsi művészek kezdeményezésére a Szársomlyó egykori kőfejtőjében az első kőszobrász szimpoziont. A következő évben a művészek…
Mohácsi Nemzeti Emlékhely

Mohácsi Nemzeti Emlékhely

Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, régészeti feltárásokat követően, 1976-ban nyílt meg a Mohácsi Történelmi Emlékhely. A park területe 1700 katona végső nyughelye. A tömegsírok között II. Lajos király, Szulejmán szultán, Tomori Pál, Kanizsai Dorottya, és sok-sok névtelen vitéz fából kifaragott…
Páris-patak szurdokvölgye

Páris-patak szurdokvölgye

Paris patak szurdokvölgye (Nógrádszakáli Palóc Grand Canyon) természetvédelmi területet Nógrádszakál községtől északra találjuk ott, ahol az Ipoly, a közút és a vasút a legközelebb szorulnak egymáshoz.…
Millenniumi Kilátótorony

Millenniumi Kilátótorony

A 2000. augusztus 20-ra, Szent István napjára készült Millenniumi Kilátó méretével és páratlan szépségű faszerkezetével uralkodik a környező hegycsúcsok felett, mintha figyelné és vigyázná e festői…
Ludányhalászi Öreg-tó

Ludányhalászi Öreg-tó

Nógrádszakál környékétől délre Ludányhalászig az Ipoly ártere kiszélesedik. E széles síkságon bekövetkezett feltöltődés alapvetően tektonikus mozgásokra vezethető vissza. A süllyedék kialakulásával…
Ipolytarnóci Ősmaradványok TT Bemutatóhely

Ipolytarnóci Ősmaradványok TT Bemutatóhely

Világhírű természetvédelmi területünk a régmúlt emlékeit őrzi, egy vulkánkitörés során betemetett miocén kori, ősi kincseket. Fogalmazhatnánk úgy is, jelen idők divatját követve: a katasztrófa turizmus…
Eresztvényi-bánya

Eresztvényi-bánya

A 2,4-2,2 millió évvel ezelőtt keletkezett nógrád-gömöri bazaltvidék legszebb vulkáni takarója a Medves. A 12,8 km2 területű rétegvulkáni felépítésű bazaltplatónak egy 7,8 km2-es része tartozik ma Magyarországhoz.…
 < 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >  >>