Érseki Palota Eger 3300 Eger, Széchenyi utca 3.
Feltöltve: 2016. Május 12 13:50:18 / 929
Érseki Palota Eger
Elhelyezkedés:Eger
Telefon: +36-36-517-356
E-mail cím:palota@egriegyhazmegye.hu

Az érseki palota kutatása 2005. februárjában kezdődött egy műemléki értékleltár felvételével Ennek során az érseki palota főépületének minden helyiségét, boltozattípusát, burkolatát, nyílászáróját, zárszerkezetét, helyiségenként kellett lajstromba venni és dokumentálni. Ez a kutatás már akkor némileg árnyaltabbá tette a palota építéstörténetét és így kiindulási pontként szolgált a későbbi falkutatáshoz. Az első reprezentatív építkezésből, melyet 1712-től Erdődy Antal Gábor püspök fémjelez és Giovanni Battista Carlone építész keze nyomát viselte, semmilyen ingó érték nem maradt ránk. Az épületben a legkorábbra keltezhető nyílászárók az 1762-től a püspöki palotában rezideáló Eszterházy Károly püspök idejéből vannak. Miután a püspök a palotaépítkezést 1763-tól irányító Joseph Ignaz Gerl bécsi építészt, 1764-ben Fellner Jakabbal váltotta fel kezdtek az új lépcsőház felépítéséhez, illetve Erdődi Antal Gábor, majd Barkóczi Ferenc püspök által építtetett régi lépcsőház lebontásához. A lépcsőház teljes ablaksora ebből az időszakból származik. Szintén erre a korai időszakra keltezhető a palota több helyiségében megmaradt gazdagon díszített barokk ajtók illetve ablakok, és spaletták. Ugyanez a vésett tábladíszítés a szintén Eszterházy Károly építkezéséhez köthető pápai kastélyban fordul elő. Az 1801-es tűz utáni, már a Pyrker János püspökségéhez köthető helyreállítás megmaradt nyílászárói mind profilozásukat, mind a táblák kiosztását, díszítését tekintve sokkal egyszerűbbek. Az átépítés tervezői és irányítói 1814-15 között Zwengler József és Povolni Ferenc voltak. Ezek az ajtók legnagyobbrészt a második emeleten maradtak meg.

A három kutatási szezonban 2005, 2009, és 2011 nyarán végzett kutatások (Bozóki Lajos, Kovács Klára, Simon Zoltán) nyomán a palota három nagyobb építési periódusát és annak maradványait lehetett feltárni, illetve meghatározni. A kutatók által első periódusként kezelt épületek pontos keltezéséhez sajnos a korlátozott régészeti feltárás sem tudott mindenben hozzájárulni. A kutatás során korábban feltételezett az épület fő homlokzata előtt húzódó középkori utca helyén csak egy viszonylag keskeny kutatóárok született, amelyben a gyér leletanyagot, úgy tűnik inkább kora újkorra, semmint a középkorra lehetett keltezni. A palota épülettömbjébe utóbb befoglalt lakóházak egyetlen műformáját egy gótikus stílusú, élszedett konzolt pedig a 14. század végétől a 16. század közepéig tág határok között lehet kezelni. Mindenesetre a város 1595-ös ostromát ábrázoló metszeten a jelenlegi palota helyén, a Szent János templomtól északra egy nagyobb léptékű, emeletes palotát ábrázol "Biscopfische Wohnug" jelzettel.1 Minden valószínűség szerint a püspökség a katonai műveleti területté minősült várból már igen korán leköltözött a városba, és lévén hogy ekkor már a székesegyházként működött a város korábbi, Szent Jánosnak szentelt plébániatemploma, a kutatás során valószínűnek tűnt a metszeten ábrázolt palota a korai 16. század közepi palotával azonos.

Azt azonban nem sikerült megnyugtatóan tisztázni, hogy ez a palota milyen mértékig őrzött a falaiban korábbi, középkori épületet, és a majd száz évvel később, 1690-ben Edelsbacher kamarai kincstárnok levelében2 említett három palota, vagy kastély, melyet a kincstárnok készenlétbe helyezett a püspök úrnak, a hozzá tartozó parasztgazdaságokkal együtt azonos-e a metszeten ábrázolt épülettel, illetve épületekkel. Annyi bizonyos, hogy a kutatások nyomán egyre inkább kibontakoztak azok az épületek (szám szerint bizonyosan négy), amelyek egybeépítésével alakult ki 1730-ra az Erdődy Gábor püspök által emeltetett reprezentatív barokk palota.

Forrás: http://www.egriersekipalota.hu

  • HétfőZárva
  • KeddZárva
  • SzerdaZárva
  • CsütörtökZárva
  • PéntekZárva
  • SzombatZárva
  • VasárnapZárva
Visszajelzések
Pkrtfz c

Pkrtfz c2020. Április 19 20:13:29


Kjxdfo bhoqte Buy no rx cialis

Élmény:
Környezet:
cialis online

cialis online2020. Április 28 00:18:18


Fhweze gelrak Buy viagra cheap cialis no prescription

Élmény:
Környezet:
buy real cialis online

buy real cialis online2020. Május 15 19:05:13


Hidbco cnmhxf online viagra purchase over the counter cialis

Élmény:
Környezet:
Írj egy véleményt
Élmény:
Környezet: