Jeruzsálemhegy 8200 Veszprém, Magyarország
Feltöltve: 2016. Május 12 13:47:27 / 3565
Jeruzsálemhegy
Elhelyezkedés:Veszprém
Weboldal: Wikipedia

A veszprémi városrész kialakulása A Jeruzsálemhegy kialakulása szorosan összefonódik a veszprémi református gyülekezet történetével. A veszprémi lakosság – a várőrséggel együtt – a 17. század első éveiben, kihasználva a püspök és más katolikus egyházi méltóságok távollétét, szinte teljesen áttért az új vallásra. Veszprém várában, a mai Megyei Bíróság helyén református templomot, lelkészlakot és iskolát alapítottak. Azonban nem volt sok idejük a veszprémieknek gyakorolni az új vallást: a törökkel vívott harcok csillapodását követően, 1628-ban Sennyei István püspök visszatért székhelyére, és megkezdte a veszprémi reformátusok jogfosztásának és rekatolizálásának folyamatát, de teljesen sosem tudta megfosztani őket a református vallásuktól, mivel a végvárakban törvény biztosította a szabad vallásgyakorlást.

Azonban egy 1716-ban kiadott királyi rendelet megszüntette a végvári vallásszabadságot, így a veszprémi reformátusok intézményeikkel együtt (részben kényszerrel, részben épületeik felvásárlása révén) kiszorultak a veszprémi várból. Ekkor döntöttek úgy, hogy a Várheggyel szemközti dombra költöznek át, amelyet vallásos buzgalomból – valószínűleg nem a valódi, hanem a „mennyei” – Jeruzsálemről neveztek el. A városrész kezdetben még csak a mai Bem József utca (akkor Jeruzsálem utca) környékére terjedt ki, majd folyamatosan bővült északi és nyugati irányba.

A Jeruzsálemhegy a 18. századtól A 18. században megindult az „összemosódás”: kezdetben a Veszprémbe érkező zsidók telepedtek meg itt, majd a felekezeti különbségek is eltűntek idővel. A 18. század második felétől kisiparosi, kiskereskedői lakóházak, üzletek határozták meg Veszprém ezen részének látképét. A népi barokk és klasszicizmus jegyében épült néhány jellegzetes ház még ma is áll. A 20. század elején lecsapolták a Jeruzsálemhegy nyugati részén található Kális- tavat, amelynek mocsaras környékét korábban Veszprém szégyenfoltjaként tartották számon.

Forrás: Wikipedia

  • HétfőZárva
  • KeddZárva
  • SzerdaZárva
  • CsütörtökZárva
  • PéntekZárva
  • SzombatZárva
  • VasárnapZárva